Systemy operacyjne

Dostępne systemy operacyjne:

centos-6-x86_64

centos-7-x86_64

debian-7.0-x86_64

debian-8_amd64.tar

fedora-22-x86_64

ubuntu-12.04-x86_64

ubuntu-14.04-x86_64

ubuntu-15.10-x86_64

Przeinstalowane:

Wordpress

Prestashop

-----------------------------------------------------------------------------------

POWRÓT