LOGOWANIE PRZEZ KONSOLE VNC.

Po zalogowaniu się do panu administratora przez przeglądarkę internetową możliwe jest zalogowoanie się  na konsolę bash przez konsole VNC.

Aby zalogować się  na serwer przez konsole VNC należy w panelu kliknąć w swój serwer po lewej a następnie kliknąć zakładkę konsola.

konsola vnc
POWRÓT