Przywracanie kopii zapasowej VPS

Przywracanie kopii zapasowej.

UWAGA

a) Przy przywracaniu kopii zapasowej aktualne dane na serwerze zostaną bezpowrotnie nadpisane!.

b) Aby przywrócić kopie zapasową należy najpierw wyłączyć serwer w panelu użytkownika 

     (klikamy na serwer w menu po lewej następnie w zakładkę wyłącz w prawym górnym rogu.)

Aby przywrócić kopie zapasową zazna...

Przywracanie kopii zapasowej.

UWAGA

a) Przy przywracaniu kopii zapasowej aktualne dane na serwerze zostaną bezpowrotnie nadpisane!.

b) Aby przywrócić kopie zapasową należy najpierw wyłączyć serwer w panelu użytkownika 

     (klikamy na serwer w menu po lewej następnie w zakładkę wyłącz w prawym górnym rogu.)

Aby przywrócić kopie zapasową zaznaczamy serwer VPS na który chcemy przywrócić dane (opcja tylko w przypadku posiadania kilku serwerów w naszym serwisie), przechodzimy do zakładki "kopia zapasowa" następnie zaznaczamy kopie jaką chcemy odtworzyć oraz klikamy przywróć. 

przywracanie kopii zapasowej vps

W nowym okienku klikamy przywróć.

Należy zwrócić uwagę na numer "VM ID" jest to numer twojego VPSa do którego ma zostać przywrócona kopia.(opcja dostępna tylko przy posiadaniu więcej niż jednego VPSa).

przywracanie kopii

przywracanie kopii vps

POWRÓT

Więcej